Saman tek vi vare på ressursane

Spørsmål og svar

Nyinnflytta

Korleis bestiller eg abonnement?
Kvar skal dunkane stå på hentedag?

Avfallshåndtering

Dunken min vart ikkje tømt
Dunken min er skada eller har forsvunne
Dunken min er full

Faktura

Kor mange faktura blir sendt ut i året?
Eg ønskjer avtalegiro/eFakturaktura, korleis ordnar eg det?

Sortering

Kvar kastar eg medisinar og sprøytespissar?
Kvar leverer eg batteri, lyspærer og lysrør?
Kva gjer eg med asbest og eternitt?
Går alt i same haugen sjølv om vi må sortere?
Er det miljøvenleg å sortere avfallet når det ofte blir frakta over lange avstandar?
Kvar kan eg kaste el-produkt?
Kva er gratis og kva kostar?

Fann du ikkje det du leita etter?

Ta kontakt med oss på 70007050 eller i skjema under.

Skriv inn namnet ditt

Skriv inn adressa di

Skriv inn telefonnummeret ditt

Skriv inn e-post adressa di

For å kunne nytte dette skjemaet må du samtykke til at SSR oppbevarar personopplysningane (namn, e-postadresse, adresse, telefonnummer) du har oppgitt i skjemaet. Opplysningane vert nytta til å kunne handtere forespørselen din, og evt. ta kontakt dersom det er behov for ytterligare informasjon.

Det er frivillig å samtykke, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Om du ikkje ynskjer å samtykke, kan du ta kontakt med selskapet pr. telefon.
Dersom du ved eit seinare høve trekker tilbake ditt samtykke, vert dine opplysningar (e-postadresse og eventuelt namn og samtykke) sletta frå vårt register. Innsendte tilbakemeldingsskjema vert automatisk sletta etter 1 år.

Om du ved seinare høve ynskjer å trekke ditt samtykke står det korleis ein skal gå fram nedst på vår nettside under lenka "personvern".
Gje samtykke under ved å merke av boksa under:
spørsmålsteikn av matavfall