Saman tek vi vare på ressursane

George Fulford

Styreleiar

Partnar i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA. Styreleiar i ei rekke selskap, mellom anna RfD, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS.

Camilla Lovise Storøy

Nestleiar i styret

Margareth Leinebø

Styremedlem

Utdanning innan økonomi frå BI. Jobbar som autorisert finansiell rådgjevar i Sparebanken Møre.

Anne Holstad

Styremedlem

HR-direktør i Jets Vacuum AS

Kjartan Leidulf Grimstad

Styremedlem

Mekanisk /teknisk utdanning. Jobbar som Technical Project Manager I Kongsberg Maritime CM A/S.

Arnljot Muren

Styremedlem

Bjarte Uglum

Representant for dei tilsette

Fagarbeidar i SSR.

Styreprotokollar:

2022:

2021:

2020: