Saman tek vi vare på ressursane

Selskapsavtale

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) er eit interkommunalt selskap skipa av kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein med heimel i lov om interkommunale selskap.

Under finn du selskapsavtala til Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS.

Selskapsavtale for SSR IKS (01 01 2017)
Renovatørane Jon Arne og Jon Ove