Saman tek vi vare på ressursane

ekstrasekkar

Har du ekstra mykje restavfall?

Etter festlege lag og høgtider, samlar det seg ofte opp ekstra restavfall. Om du ikkje får plass til alt i dunken din, kan privatpersonar kjøpe ekstrasekkar til restavfall for kr 48,- på miljøstasjonaneSett ut ekstrasekken saman med restavfallsdunken på hentedagen for restavfall, så plukkar vi han med oss.

Restavfallssekken er lysegrøn og transparent. Du kan også kjøpe brune, transparente ekstrasekkar til matavfall for same prisen. Svarte og andre ugyldige sekkar vil ikkje bli samla inn. 

Takk for at du sorterer!