Saman tek vi vare på ressursane

Slik gjer du om du er tom for sekkar:

 

Tom for plastemballasjesekkar eller matavfallsposar?

Då kan du knyte eit handlenett eller brødpose på papirdunken eller matavfallsdunken din.
Dette er ein beskjed til renovatøren om at du treng nye sekkar. Ho eller han vil då legge igjen ein rull med plastemballasjesekkar eller matavfallsposar til deg. Dersom du treng to rullar, knyter du to posar på dunken din

 

På enkelte ruter er det mange som har behov for rullar, og renovatørane kan derfor gå tomme på vegen.
La posen vere på til du har fått utdelt ny rull med sekkar og hugs å fjerne posen når du har fått.

 

Du kan også gjerne kome innom ein av miljøstasjonane våre for å hente nye rullar med plastemballasjesekkar eller matavfallsposar.

plastemballasjeposer

 

Har du ekstra restavfall?

Etter festlege lag og høgtider, samlar det seg ofte opp ekstra restavfall. Om du ikkje får plass til alt i dunken din, kan privatpersonar kjøpe ekstrasekkar til restavfall for kr 45,- på miljøstasjonaneSett ut ekstrasekken saman med restavfallsdunken på hentedagen for restavfall, så plukkar vi han med oss.

 

Restavfallssekken er lysegrøn og transparent. Du kan også kjøpe brune, transparente ekstrasekkar til matavfall for same prisen. Svarte og andre ugyldige sekkar vil ikkje bli samla inn. 

ekstrasekkar

Takk for at du sorterer!


 

 

restavfallssekk