Saman tek vi vare på ressursane

Treng du ein ekstrasekk?

Etter festlege lag og høgtider, samlar det seg ofte opp ekstra restavfall. Om du ikkje får plass til alt i dunken din, kan privatpersonar kjøpe ekstrasekkar til restavfall for kr 45,- på miljøstasjonane

Sett ut ekstrasekken saman med rett dunk på rett hentedag, så plukkar vi han med oss.

Restavfallssekken er lysegrøn og transparent. Du kan også kjøpe brune, transparente ekstrasekkar til matavfall for same prisen. Svarte og andre ugyldige sekkar vil ikkje bli samla inn. 

Takk for at du sorterer!

ekstrasekkar
bursdagsfest