Saman tek vi vare på ressursane

Ledige stillingar

 Vi har for tida ingen ledige stillingar.

Vi treng likevel vikarar no og då, send derfor gjerne ein e-post til firmaposten vår (klikk her) med ein open søknad.
Renbil i soloppgogn cropped
Andrea Øien Sæverud
renovasjonsbil
Andrea Øien Sæverud