Saman tek vi vare på ressursane

Tilbakemelding og tips

Vi set pris på tilbakemeldingar og tips frå deg! Ring oss på 70007050 eller bruk skjema under.

Skriv inn namnet ditt

Skriv inn adressa di

Skriv inn telefonnummeret ditt

Skriv inn e-post adressa di

For å kunne nytte dette skjemaet må du samtykke til at SSR oppbevarar personopplysningane (namn, e-postadresse, adresse, telefonnummer) du har oppgitt i skjemaet. Opplysningane vert nytta til å kunne handtere forespørselen din, og evt. ta kontakt dersom det er behov for ytterligare informasjon.

Det er frivillig å samtykke, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Om du ikkje ynskjer å samtykke, kan du ta kontakt med selskapet pr. telefon.
Dersom du ved eit seinare høve trekker tilbake ditt samtykke, vert dine opplysningar (e-postadresse og eventuelt namn og samtykke) sletta frå vårt register. Innsendte tilbakemeldingsskjema vert automatisk sletta etter 1 år.

Om du ved seinare høve ynskjer å trekke ditt samtykke står det korleis ein skal gå fram nedst på vår nettside under lenka "personvern".
Gje samtykke under ved å merke av boksa under:
mor og son med plastemballasje