Saman tek vi vare på ressursane

Kva skjer med avfallet?

Det har vore ei stor utvikling i korleis vi handsamar avfall. Tidlegare handla avfallshandtering om å samle inn og kvitte seg med det ubrukelege avfallet og legge det på deponi. No derimot, er avfall ein ressurs som vi må nytte best mogleg.

SSR har eit mål om at mest mogleg av det innsamla avfallet skal materialgjenvinnast. Vi samlar inn ulike sorterte fraksjonar i heimane, på returpunkt og på miljøstasjonane. Det sorterte avfallet blir vidaresendt til gjenvinning og det avfallet som ikkje er egna til materialgjenvinning, vert sendt til forbrenning og energigjenvinning. Energien frå forbrenninga vert omgjort til fjernboren varme og produksjon av elektrisitet.

avfallBlirtil_1

Restavfallet går til varmegjenvinning

Les meir her

avfallBlirtil2

Papp og papir blir til puslespel og pappesker

Les meir her

avfallBlirtil_3

Plastemballasje blir til fleecejakker, kjøkenreiskap og plastposar

Les meir her

avfallBlirtil_4

Glasemballasje blir til isolasjon
Metallemballasje blir til nye syklar

Les meir her

Visste du at...

Av 670 resirkulerte aluminiumsboksar kan vi lage ein sykkel?

Mellom 40 og 50 % av metallproduksjonen i Europa kjem frå resirkulert metall?

Mengda drikkekartongar som blir gjenvunne kvart år tilsvarar ein skog på storleik med 230 fotballbanar?

Mengda papir som blir gjenvunne i Noreg kvart år, sparar like mykje CO2 utslipp som frå 35 000 bilar?

325 bruskorkar kan bli ein elevstol?

Ved å gjenvinne 1 kilo plast sparar vi så mykje som 2 kg olje?

Kvart  år vert det samla inn so mykje EE-avfall i Noreg, at dersom ein fylte opp lastebilar med EE-avfall og stilte dei opp etter kvarandre ville dei ha strekt seg frå Oslo til Lillehammer?

Over 80 % av EE-avfallet blir materialgjenvunne?

Glaset i gamle PCskjermar kan bli til sykkellykter?

Til ein kunstgrasbane går det med ca 100 tonn gummigranulat som tilsvarar omlag 140 tonn kasserte dekk?