Saman tek vi vare på ressursane

Kva skjer med avfallet ditt?

Tidlegare handla avfallshandtering om å samle inn og kvitte seg med det ubrukelege avfallet og legge det på deponi. No derimot, er avfall ein ressurs som vi må nytte best mogleg.

SSR har eit mål om at mest mogleg av det innsamla avfallet skal materialgjenvinnast, altså bli til nye produkt. Vi samlar inn ulike typar avfall frå heimane, returpunkt og miljøstasjonane. Det sorterte avfallet blir sendt vidare til gjenvinning, og det som ikkje eignar seg til materialgjenvinning, vert sendt til forbrenning og blir til varme i hus eller elektrisitet.

avfallBlirtil_1

Restavfallet går til varmegjenvinning

Les meir her

avfallBlirtil2

Papp og papir blir til puslespel og pappesker

Les meir her

avfallBlirtil_3

Plastemballasje blir til fleecejakker, kjøkenreiskap og plastposar

Les meir her

avfallBlirtil_4

Glasemballasje blir til isolasjon
Metallemballasje blir til nye syklar

Les meir her