Saman tek vi vare på ressursane

Strategisk plan

 

Formålet med strategisk plan er å etablere hovudretningslinjer for korleis noverande og framtidige utfordringar for selskapet si kjerneverksemd skal møtast og handterast. Gjeldande strategiplan finn du her.

Gunhild Solberg