Saman tek vi vare på ressursane

Eigarstrategi for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) si kjerneverksemd er ei lovpålagd teneste som ligg under kommunane sitt ansvarsområde.
Eigarstrategien skal sikre at SSR si verksemd har demokratisk forankring i eigarkommunane, og at SSR realiserer kommunane sine politiske mål og strategi for verksemda.

Under finn du den nyaste eigarstrategien til Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS.

Eigarstrategi for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS (01 01 2017)

hender med spire