Saman tek vi vare på ressursane

Brosjyrer

Her finn du dei nyaste brosjyrene frå SSR.

Svartelista planteartar

Ei oversikt over nokre av dei mest vanlege framandartane som kan dukke opp i hageavfallet ditt.

Denne brosjyr finn du både digitalt og til utlevering på papir på miljøstasjonane. Her får du opp ein digital versjon av brosjyren, dersom du har skrivar heime kan du også skrive den ut. 

Hageversting1

Juleutsending 2020

Denne brosjyren blei sendt ut til alle husstandar i desember 2020, saman med ein ekstrasekk til restavfall. Her kan du lese ein digital versjon avbrosjyren, kanskje du også vil skrive den ut?

Framside julebrosjyre 2020

Sorteringsguide

Denne sorteringsguiden blei sendt ut til alle husstandar i desember 2019. Kanskje treng du ein ekstra? Trykk her for å lese brosjyren, kanskje du også vil skrive den ut?

testheader

Ny avfallsordning - matavfall/våtorganisk avfall

Informasjonsbrosjyre om ny avfallordning 2018. Her finn du informasjon om den nye avfallsordninga, kvifor endringa kjem og korleis ordninga fungerer i praksis. Les brosjyren her.

Ny avfallsordning
Linn Urke Osnes

Kjeldesorteringsbrosjyre "Bortkasta" plastemballasje

Kampanje i 2017 for å auke fokus på kjeldesortering av plastemballasje. Kampanjen hadde god effekt og bidrog til at kvar enkelt innbyggar auka andel kjeldesortert plastemballasje per år med over to kilo! Brosjgir informasjon om kvifor kjeldesortere og gjenvinne plastemballasje, korleis kjeldesortere og kva som skjer med plastemballasjen etter at den er samla inn av SSR. Du kan lese heile brosjyren her.

Kampanje "Bortkasta" plastemballasje
Linn Urke Osnes