Saman tek vi vare på ressursane

Når blir avfallet henta?

Vi samlar inn fire typar avfall i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande.

  • Matavfall i dunk med brunt lok
  • Restavfall i dunk med grønt lok
  • Papp/papir i dunk med blått lok
  • Plastemballasje i gjennomsiktig plastsekk 

Du kan lese meir om dei ulike avfallstypane her.

Hugs å sette fram dunken innan kl 07.30 på hentedag og sikre dunken slik at avfallet ikkje kjem på avvege

 

Trykk på din kommune for soner og kalender med hentedagar i 2024.

Hareid kommune

Illustrasjon som viser hentesoner for Hareid kommune

Ulstein kommune

Ulstein kommune

Herøy kommune

Herøy kommune

Sande kommune

Herøy kommune