Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Tekstilar, klede og sko

Du kan levere reine og tørre klede og tekstilar samt brukbare sko til UFF, Fileks og Fretex. Dei har plassert ut containerar rundt om i kommunane.

Klede og tekstilar treng ikkje vere heile då tøyet blir også nytta til pussefiller og ryer om kvaliteten på kleda ikkje er god. Leverer du klede, tekstilar og sko i desse containerane, er du med på å redusere restavfallsmengda samt bidra til målretta humanitært arbeid.

Tekstilar, klede og sko

Ja

 • Belte
 • Dukar
 • Gardiner
 • Handkle
 • Klede
 • Mjuke leiker
 • Sengety
 • Sko
 • Smykker o.l.
 • Små tepper
 • Stoffrestar

Nei

 • Skitne tekstilar/klede
 • Store teppe
 • Våte tekstilar/klede