Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Restavfall

Restavfall er det som er igjen etter at du har sortert avfallet ditt. Restavfall blir samla inn i grøn dunk. Det restavfallet som er så stort at det ikkje får plass i dunken, kallar vi grovavfall. Grovavfall kan du levere på ein av våre miljøstasjonar i opningstid.

Restavfall

Ja

 • Bleier
 • Blomster
 • Filler
 • Glansa innpakningspapir
 • Oske (godt innpakka)
 • Pennar
 • Plast som ikkje er emballasje
 • Q-tips
 • Sneipar
 • Tørkepapir

Nei

 • Batteri
 • Elektronikk
 • Keramikk (leverast til miljøstasjon, mindre mengder kan leverast i restavfallet)
 • Lakk
 • Lyspærer
 • Lysrør
 • Maling
 • Rein papp
 • Rein plastemballasje
 • Reint papir
 • Reint tøy og klede
 • Sement
 • Treverk og treplankar