Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Papp og papir

I papirdunken (blådunken) kan du ha både papp, papir og tome drikkekartongar. Pass på at papiret er reint og utan matrestar.

Restavfall i papiret øydelegg kvaliteten på resten av det innsamla papiret. Dersom du er usikker på om papiret høyrer heime i papirdunken, er det betre å kaste det i restavfallsdunken.

Skyl og tørk kartongane og merk dei med namn og nummer, og du er automatisk med i trekninga av store pengepremiar! Enkeltkartongar med namn og nummer kan gi ein gevinst på kr 10.000. Brettar du minst 6 kartongar og stappar dei inn i ein sjuande, kan du vinne den store premien på kr 100.000. Valet er ditt!   

Papp og papir

Ja

 • Aviser
 • Bøker med mjuk perm
 • Bølgepapp
 • Drikkekartongar
 • Konvoluttar
 • Pappøskjer
 • Pizzaøskjer
 • Vekeblad

Nei

 • Bakepapir
 • Bøker med perm
 • Glansa innpakningspapir
 • Matpapir
 • Sandpapir
 • Serviettar
 • Suppeposar
 • Tilgrisa papir
 • Tørkepapir
 • Våtserviettar