Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Lysstoffrør

Lysstoffrør kan du levere på ein av våre miljøstasjonar eller til eit returpunkt som er plassert ut i kommunane. Slike returpunkt finn du ofte ved matbutikken eller på gjenbruksbutikkar.

Er lyspærer/lysrør knust, skal dei pakkast inn og leverast som restavfall (grøn dunk).

Lyspærer og lysrør må ikkje kastast i returpunkt for glas- og metallemballasje.

Lysstoffrør

Ja

  • Lysrør

Nei

  • Knuste lysrør (restavfall)