Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Lyspærer

Lyspærer og lysrør kan du levere på ein av våre miljøstasjonar eller til eit returpunkt som er plassert ut i kommunane. Slike returpunkt finn du ofte ved matbutikken eller på gjenbruksbutikkar.

Er lyspærer/lysrør knust, skal dei pakkast inn og leverast som restavfall (grøn dunk).

Lyspærer og lysrør må ikkje kastast i returpunkt for glas- og metallemballasje.

Lyspærer

Ja

  • Lyspærer

Nei

  • Knuste lyspærer (restavfall)