Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Glas- og metallemballasje

Glas- og metallemballasje skal vere rein og tørr. Ta av korkar og lok og skyl emballasjen i kaldt vatn.

Glas- og metallemballasje skal leggast i behaldarar som er utplassert i kommunane. Oversikt og kart over dei ulike punkta finn du under fana Din Renovasjon.

Glas- og metallemballasje

Ja

 • Aluminiumsfolie utan søl
 • Aluminiumsformer
 • Glasflasker utan pant
 • Hermetikkboksar
 • Kosmetikkglas
 • Metall-lok og -korkar
 • Påleggsboksar i aluminium
 • Påleggstubar i metall
 • Syltetøyglas
 • Vin - og spritflasker

Nei

 • Drikkeglas
 • Eldfaste former
 • Keramikk (leverast til miljøstasjon, mindre mengder kan leverast i restavfallet)
 • Lyspærer
 • Lysrør
 • Porselen
 • Speglar
 • Spikar
 • Vindauge