Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Gips

Gipsavfallet kan vere heile og halve plater, eller i småbitar. Platene kan vere nye eller gamle, og kan innehalde denne typen forureining: tapet, glasfiberstrie, maling, skruar og beslag.

Gips

Ja

  • Veggplater av gips

Nei

  • Andre avfallstyper enn gips
  • Organisk materiale
  • Vått gipsavfall