Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Farleg avfall

Farleg avfall inneheld helse- og miljøskadelege stoff, og må difor ikkje blandast saman med anna type avfall. Farleg avfall er avfall som sjølv i små mengder kan gjere stor skade på menneske og dyr dersom det kjem ut i naturen.

Farleg avfall skal leverast til ein miljøstasjon. Her vidarebehandlar vi avfallet på ein trygg og miljøsikker måte. Det er gratis å levere inntil 1000 kg i året med farleg avfall for privat hushaldning.

Bur du på Kvamsøy eller Sandsøy, kan du levere farleg avfall i låst container ved Coop Marked. Nøkkel til container får du i butikken.

Vi har ikkje løyve til å ta imot sprengstoff, ammunisjon, ubrukt fyrverkeri eller nødraketter. Dette må du levere tilbake der du kjøpte det. Politiet har heller ikkje løyve til å ta imot slikt.

Farleg avfall

Ja

 • Asbest/Eternitt
 • Bilbatteri
 • Brannslukningsapparat
 • Golvbelegg
 • Impregnert trevirke
 • Kjemikaliar
 • Lakk
 • Løysemiddel
 • Måling
 • Reingjeringsmiddel
 • Sement
 • Spillolje
 • Sprayboksar
 • Termostatar
 • Vindauge med PCB og klorparfin
 • Vindauge/dør med bly

Nei

 • Ammunisjon (leverast til politiet)
 • Asfaltpapp (grovavfall)
 • Asfaltplater (grovavfall)
 • Fyrverkeri (leverast til politiet)
 • Målefiller (grovavfall)
 • Nødraketter (leverast til politiet)
 • Små mengder hard sement (deponi)
 • Sprengstoff (leverast til politiet)
 • Tome malingsspann (grovavfall)
 • Tørka målarkostar (grovavfall)
 • Videokassettar (grovavfall)