Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

EPS (Isopor og Sundolitt)

Du kan levere rein Isopor/EPS på ein av miljøstasjonane våre gratis. På Mjølstadneset (Herøy) og i Myklebustmyrane (Sande) må du ha Isopor/EPS i sekkar ved levering. I Saunesmarka kan du levere utan å ha den i sekkar.

EPS (Isopor og Sundolitt)

Ja

  • Isopor/EPS (i eigen sekk)
  • Rein isopor/EPS

Nei

  • Blanda isopor og plastemballasje
  • Skiten Isopor/EPS