Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

EPS (Isopor og Sundolitt)

Du kan levere rein Isopor/EPS på ein av miljøstasjonane våre gratis. Du treng ikkje å levere i sekkar.

EPS (Isopor og Sundolitt)

Ja

  • Rein isopor/EPS

Nei

  • Blanda isopor og plastemballasje
  • Skiten Isopor/EPS