Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Elektrisk og elektronisk avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneheld miljøgifter og må difor handsamast på ein forsvarleg måte. Alt som har ledning eller batteri er EE-avfall. EE-avfall frå private hushaldningar kan leverast gratis på miljøstasjonen eller hjå næraste butikk som sel slike artiklar.

Elektrisk og elektronisk avfall

Ja

 • Barbermaskin
 • Blinkesko
 • CD-spelar
 • Datautstyr
 • Frysar
 • IPad
 • Kjøleskap
 • Klokke
 • Lampar
 • Leiker med batteri
 • Mobiltelefon
 • Steikeomn
 • Støvsugar
 • TV
 • Tørketrommel
 • Varmeomn
 • varmepumpe
 • Varmtvasstankar

Nei

 • Bilbatteri
 • Bildelar
 • CD/DVD
 • Gassgrill