Saman tek vi vare på ressursane

Nyhende

Endra hentedagar i påska

mar 29, 2023, 13:21 e.m. by Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

På grunn av fridagane i påska, flyttar vi enkelte hentedagar.

Vi hoppar ikkje over nokon soner, men køyrer doble ruter for å kome i mål før påskehøgtida. Dei som får ein annan hentedag, vil få sms-varsel om endringane.

Her får du ei oversikt over kva endringar som gjeld i dei ulike kommunane: 

oversikt over påskeendringar