Saman tek vi vare på ressursane

Nyhende

Sesongslutt på greinplassen

okt 26, 2020, 15:17 e.m. by Andrea Øien Sæverud

Sjølv om både greinplassen og hagen dinno  går i vinterdvale, kan miljøstasjonane våre ta imot hageavfallet ditt heile året.

Fredag 30/10 er den siste dagen i år der vi held porten open på greinplassen. Deretter stenger vi fram til våren.

Har du hageavfall i vinterhalvåret kan du levere det på miljøstasjonen i Saunesmarka frå og med måndag 2. november. Miljøstasjonane på Mjølstadneset og i Myklebustmyrane tek imot hageavfall heile året.

 

Greinplassen på Eidet sesongopnar igjen våren 2021. Vi kjem tilbake med dato når det nærmar seg. 

Takk for at du passar på å fjerne plast og metall frå hageavfallet ditt. Då unngår vi å øydelegge kverna som lagar bioflis av greinene og vi får reine masser som kan brukast om igjen.