Saman tek vi vare på ressursane

Nyhende

Glasigloar ved Mix/Nordea Hareid

sep 28, 2015, 08:18 f.m. by Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Glasigloane som stod ved Mix/Nordea Hareid har blitt tekne inn. Grunnen til dette er ombygging/arbeid med parkeringsplassane. Vi har diverre ikkje fått tildelt nokon ny plass frå kommuna til glasigloane, men minner om at det er ein glasiglo hjå Melshorn hotell. Denne er flytta til framsida av Melshorn hotell slik at denne skal vere lettare å få auge på. Vi beklagar ulempene dette måtte medføre.