Saman tek vi vare på ressursane

Ledige stillingar

SSR søkjer fagarbeidar!
Sjå detaljar i annonsa under.
Søknadsfrist 31. januar 2022.

Annonse som viser at SSR søkjer etter fagarbeidar.
renovatør
Renbil i soloppgogn cropped
Andrea Øien Sæverud
renovasjonsbil
Andrea Øien Sæverud