Saman tek vi vare på ressursane

Endra hentedag i juni

1. juni 2022 av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

På grunn av høgtidsdag måndag 6.juni (2. pinsedag) køyrer vi doble ruter 7. juni.

 
Tysdag 7.juni hentar vi matavfall og restavfall både i sone 6 (Runde, Remøy, Leinøy og Nerlandsøy) og sone 7 (Bergsøy). 
Dei som får endra hentedag får sms-varsel om endringane. Sjå hentekalender her

 

Hugs å sette ut dunkane til 0730. Ver obs på at vi kan kome til andre tider enn vanleg når vi køyrer doble ruter.
 
 
Takk for samarbeidet!