Saman tek vi vare på ressursane

Sesongslutt på greinplassen 2021

1. november 2021 av Martine Holm

Sjølv om både greinplassen og hagen din no går i vinterdvale, kan miljøstasjonane våre ta imot hageavfallet ditt heile året.

Fredag 26/10 var den siste dagen i år der vi heldt porten open på greinplassen på Eidet. No stenger vi Eidet greinplass fram til våren.

Har du hageavfall i vinterhalvåret kan du levere det på miljøstasjonen i Saunesmarka frå og med måndag 1. november. Miljøstasjonane på Mjølstadneset og i Myklebustmyrane tek imot hageavfall heile året.

 

Greinplassen på Eidet sesongopnar igjen våren 2022. Vi kjem tilbake med dato når det nærmar seg. 

Takk for at du passar på å fjerne plast, stein og metall frå hageavfallet ditt. Då unngår vi å øydelegge kverna som lagar bioflis av greinene og vi får reine masser som kan brukast om igjen.