Saman tek vi vare på ressursane

Grovavfallhenting på øyane september 2021

10. september 2021 av Marte Vartdal

Tysdag 14. september og onsdag 15. september tek vi turen til Sandsøya og Kvamsøya. Der opprettar vi ein "mobil miljøstasjon" for å hente med oss grovavfall, metall, farleg avfall og EE-avfall.

Hugs å hald avstand der det er mogeleg slik at vi ivaretek smittevernet!
Sjå meir info på plakaten: 

 

Mod23_grovavfall øyane 06 09 2021