Saman tek vi vare på ressursane

Grovavfallshenting på øyane mai 2021

30. april 2021 av Martine Holm

Tysdag 4. mai og onsdag 5. mai tek vi turen til Kvamsøy og Sandsøy for å hente med oss grovavfall, metall, farleg avfall og EE-avfall.

Hugs å hald avstand der det er mogeleg slik at vi ivaretek smittevernet!
Sjå meir info på plakaten: 

 

Annonse som viser dato for grovavfallshenting på Kvamsøy og Sandsøy. Bilde av lastebil, tekst med datoer og klokkeslett.