Saman tek vi vare på ressursane

Endra hentedagar påska 2021

24. mars 2021 av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

På grunn av heilagdagar endrar vi hentedag i enkelte soner.

Vi hoppar ikkje over nokon hentingar, men flyttar litt på enkelte hentedagar. Det kjem både sms-varsel og annonse i avisa når det nærmar seg.

Desse sonene må hugse på å sette ut dunkane på ein annan vekedag enn vanleg:

annonse påske 2021