Saman tek vi vare på ressursane

Smittefarleg avfall

Vi har løysinger for henting av smittefarleg avfall, ta kontakt med oss på telefon 70007050 eller e-post for informasjon og prisar.

Farleg avfall

Vi gjer oppmerksam på at verksemder som skal levere farleg avfall, må ha deklarert dette på avfallsdeklarering.no før dei kjem til miljøstasjonen for levering.

Om de treng informasjon eller hjelp, ta kontakt med oss på telefon 70007050 eller e-post.

Ein må betale for avfallet på staden, eller opprette fullmakt for levering av avfall mot ettersending av faktura, sjå Fullmakt for levering på miljøstasjon for informasjon om dette.

Risikoavfall
Linn Urke Osnes