Saman tek vi vare på ressursane

Fullmakt

Næringsaktørar har høve å få ettersendt faktura ved besøk på miljøstasjonane og greinplassane. Om faktura er ønskjeleg, må alle som skal levere for verksemda ha godkjend fullmakt. Skjema for fullmakt finn du her.

Farleg avfall

Vi gjer oppmerksam på at verksemder som skal levere farleg avfall, må ha deklarert dette på avfallsdeklarering.no før dei kjem til miljøstasjonen for levering.

Om de treng informasjon eller hjelp, ta kontakt med oss på telefon 70007050 eller på e-post.

Ein må betale for avfallet på staden, eller opprette fullmakt for levering av avfall mot ettersending av faktura, skjema for fullmakt finn du her.

tilsett ved SSR på miljøstasjonen