Saman tek vi vare på ressursane

Opplysningar til eigedomsmeklarar og advokatar

Meklarar og advokatar som treng opplysningar om restansar og årsgebyr ved sal av eigedom, må bestille denne informasjonen via Ambita Infoland (klikkbar lenke), Proconet ePlassen (klikkbar lenke) eller Norkart Produktportal (klikkbar lenke).

Du kan velje om du vil kjøpe informasjon om berre restansar, berre årsgebyr eller infopakke som inneheld då både restansar og årsgebyr.
Dersom du treng både restansar og årsgebyr, løner det seg å kjøpe infopakken framfor å kjøpe desse kvar for seg.

Det er eit grunngebyr på 180 kr (inkluderer 2 minutt bearbeiding av data), og deretter ein pris på 90kr pr. minutt overskytande.
Alle prisar er ekskl. mva.