Saman tek vi vare på ressursane

Bilar

SSR har eit stort utval av bilar, og har dei dei to siste åra også anskaffa to krokbilar som kan utføre eit stort spekter av oppdrag. Under ser du eit utval av bilane våre.

 

 

Krokbil

Volvo FH 540 med JOAB krokløft

krokbil med container

Volvo FH 540 med JOAB liftpåbygg

krokbil tømer nedgravd avfallsløysing

Volvo FH16 650 med JOAB krokløft

krokbil med to store krokkasser

Volvo FH16 650 med JOAB krokløft.

Komprimatorbil

Komprimatorbilar

SSR har per i dag sju komprimatorbilar som dagleg er i brukt til innhenting av ulike avfallsfraksjonar.