Saman tek vi vare på ressursane

Bestill plastemballasjesekkar næring

Det er eigne retursekkar for plastemballasje levert av næring. Sekkane rommar 240 l, og er større enn dei som er levert ut til hushaldningane. Ein sekk kostar kr 15,- (eks. moms). Det er 10 sekkar på ein rull.
Sekkane kan nyttast til sortering av plastemballasje, ikkje til andre sortar avfall.

Bestill plastsekkar i skjema under.

Skriv inn namnet på bedrifta

Skriv inn gateadressa til bedrifta

Skriv inn postnr. til bedrifta

Skriv inn poststaden til bedrifta

Skriv inn gards og bruksnr. til bedrifta

Skriv inn kva kommune bedrifta er i

Skriv inn telefonnr. vi kan nå bedrifta på

Her skriv du kor mange rullar du ønskjer å bestille

Plastemballasje

Plastemballasjen skal vere rein og tørr. Skyl skiten plast med kaldt vatn og la den tørke. Er plastemballasjen vanskeleg å gjere rein, gjer den best nytte i restavfallet.

Eksempel på plastemballasje:

 • Plastposar
 • Bobleplast
 • Plastbeger
 • Blomsterpotter i plast
 • Plastfolie
 • Potetgullposar

Dette er ikkje plastemballasje:

 • Hagemøblar
 • Bøtter
 • Plastleiker
 • Hageslangar
 • Kjøkenreiskap i plast
plastemballasjesekk
Linn Urke Osnes