Saman tek vi vare på ressursane

Bestill avfallsløysing

SSR næring samlar inn avfall frå fleire ulike næringsaktørar på Ytre Søre Sunnmøre. Både store verft og små selskap brukar SSR som samarbeidspartnar på avfallshandtering. Det er stadig større krav som blir stilt i forhold til handtering av avfall frå næringsverksemd. SSR har gode avfallsløysingar for næringslivet og er ein av dei større akturane for næringskundar i kommunane Herøy, Hareid, Ulstein og Sande.

Ønskjer du eit tilbod på avfallsløysing for di verksemd, kan du kontakte oss på telefon 70 00 70 50 eller fylle inn skjema under.


Skriv inn namnet på bedrifta

Skriv inn gateadressa til bedrifta

Skriv inn postnr. til bedrifta

Skriv inn poststaden til bedrifta

Skriv inn gards og bruksnr. til bedrifta

Skriv inn kva kommune bedrifta er i

Skriv inn telefonnr. vi kan nå bedrifta på

Skriv inn e-post adressa vi kan nå bedrifta på

Skriv inn kva du ønskjer å bestille, om det er nytt abonnement eller større eller mindre dunk. Hugs å få med om det gjeld vanleg avfall eller papir.

Fullmakt for levering på miljøstasjonen

Næringsaktørar kan også nytte miljøstasjonane våre. Om verksemda ønskjer faktura i staden for betaling på staden, må alle som leverer avfall på vegne av verksemda ha fullmakt.

dunkesett