Saman tek vi vare på ressursane

Slamtøming

Det er Franzefoss Gjenvinning som utfører slamtøming for Hareid, Ulstein, Sande og Herøy. Trykk her for å lese meir om korleis du klargjer tanken din for tømming. 

Har du fleire spørsmål eller hastar det? Då kan du kontakte dei via e-post eller telefon:

E-post: slamtomming@franzefoss.no

Telefon: 99 08 12 80 

 

Ekstratøming og naudtøming

Abonnentane har ansvar for å gjere Franzefoss merksam på tømebehov utanom fastsett rute og tømefrekvens.

Ekstratøming skal vere utført seinast 96 timar etter at ekstratøming er bestilt. Prisen for inneværande år (2024) er kr. 3000,- inkl. mva.

Naudtøming skal vere utført innan 4 timar etter at naudtøming er bestilt. Prisen for inneværande år (2024) er kr. 5820,- inkl. mva.

Forskrifta for slam for Hareid og Ulstein finn du her.

I kommunane Herøy og Sande, er det dei respektive kommunane som har forskrift for slamtøming.

Bilde av slamtømmingsbil frå Franzefoss.