Saman tek vi vare på ressursane

Slamtøming

Det er Stoklands Bilruter AS som utfører slamtøming for Hareid, Ulstein, Sande og Herøy.

Stoklands Bilruter A/S har følgande kontakttelefonar:

Kontortid kvardagar (08.00 – 15.45): tlf. 993 70 201

Vakttelefon (heile døgnet ): tlf. 994 36 675

Nettside: www.stoklandsbil.no

Ekstratøming og naudtøming

Abonnentane har ansvar for å gjere merksam på tømebehov utanom fastsett rute og tømefrekvens.

Ekstratøming skal vere utført seinast 96 timar etter at ekstratøming er bestilt. Prisen for inneværande år (2021) er kr. 4724 inkl. mva.

Naudtøming skal vere utført innan 4 timar etter at naudtøming er bestilt. Prisen for inneværande år (2021) er kr. 5943,50 inkl. mva.

Forskrifta for slam for Hareid og Ulstein finn du her.

I kommunane Herøy og Sande, er det dei respektive kommunane som har forskrift for slamtøming.

Stoklands AS bil