Saman tek vi vare på ressursane

Ryddeaksjonar

jente som rydder strand

Strandrydding

SSR tek imot strandryddeavfall gratis gjennom heile året. For å kunne levere gratis:

1. Hent skjema og blanke sekkar som er merka med strandrydding på ein av miljøstasjonane våre eller på servicetorget i kommunen din. 

2. Lever avfallet som du har rydda på ein av miljøstasjonane våre i opningstida. Saman med avfallet leverer du det ferdig utfylte skjemaet. Skjemaet finn du også her.

3. SSR oppmodar strandryddarar til å registerere aksjonen i Ryddeportalen (frivillig).

I høve den nasjonale strandryddedagen, er det mogleg å bestille henting av strandryddeavfallet. Avfallet må då plasserast slik at ein stor krokbil kan kome til, nær ein lett framkomeleg veg eller parkeringsplass. Det innsamla avfallet kjem til å bli sjekka for å sikre at det er marint avfall. Skjemaet for ryddeaksjonen skal leverast anten på e-post til andrea@reinhaldsverket.no eller på kontoret i Saunesmarka. Det er også mogleg å bestille container ved store ryddeaksjonar. 

Takk for at du bidreg til eit betre miljø!

 

Strandryddedagen 2019

Strandryddedagen er i år laurdag 4. mai.

Vi oppmodar om å hente ryddesekkar og skjema i forkant av Strandryddedagen. Strandryddesekkar og skjema finn du på ein av våre miljøstasjonar og på servicetorget i kommunen din gjennom heile året. Du finn også skjema her.

Planlegg du ein stor aksjon, er det mogleg å bestille container frå SSR. Det er også mogleg å bestille henting av strandryddeavfallet om du ikkje har høve å levere det til ein miljøstasjon. Sjå detaljar til venstre.

God Strandryddedag!

Strandryddedagen lokalt 2018

Det var eit enormt engasjement for å rydde strender i Hareid, Ulstein, Sande og Herøy i 2018 og det vart samla inn heile 40 tonn med marint avfall! Det er 10 tonn meir enn året før.

Det er svært gledeleg at så mange bidreg i miljødugnaden og er med på å rydde. Både privatpersonar, barnehagar, skular, verksemder, lag og organisasjonar har vore med på ryddedugnaden.

SSR takkar alle involverte for innsatsen og inviterer til ny dugnad våren 2019!

Grovavfall på Kvamsøy og Sandsøy

Kvar vår og haust har vi innhenting av grovavfall på Kvamsøy og Sandsøy. Datoar og tidspunkt blir publisert i god tid både på nettsidene, Facebook og i Vestlandsnytt.

Hentedagar 2019:

Kvamsøy: Tysdag 7. mai og tysdag 17. september.

Sandsøy: Onsdag 8. mai og onsdag 18. september.