Saman tek vi vare på ressursane

Nyinflytta eller nytt hus?

Er du nyinnflytta i Hareid, Ulstein, Herøy eller Sande, er det viktig at du tek kontakt med SSR slik at vi kan hjelpe deg med å kome i gong med renovasjonsordninga.

Flyttar du inn i eit heilt nytt hus utan dunkar kan du bestille abonnement her. Då får du også plastsekkar til sortering av plastemballasje. Flyttar du inn i eit hus som har dunkar melder du ifrå til SSR om skifte av eigar.

Informasjon om renovasjonsordninga finn du om du bevegar deg litt rundt på sidene våre. Er det andre ting du lurer på, er det berre å ta kontakt!

Telefon: 70007050
E-post: firmapost@reinhaldsverket.no

Informasjonsbrosjyre oversett til fleire språk


SSR har samla den viktigaste informasjonen for abonnentar i ei broysjyre som er oversatt til fleire språk:

Norsk
Engelsk
Polsk
Somali
Russisk
Litauisk
Arabisk
Tigrinja

Information brochure in various languages


SSR has gathered the most important information for subscribers in an information brochure translated into various languages:

Norwegian
English
Polish
Somali
Russian
Lithuanian
Arabic
Tigrinja