Saman tek vi vare på ressursane

Hytte og fritidseigedom

Ein kan velje mellom eigen dunk, sekkar eller nøkkel til fellesdunkar som står rundt i dei ulike kommunane. Enkelte plassar har vi store containerar til hytteavfall. Fellesdunkane er låste slik at det kun er abonnentane som har tilgang til å kaste avfallet sitt her. Fordelen med å nytte ordninga med fellesdunk er at ein er fleksibel til å kaste avfallet når ein forlet fritidseigedomen, og slepp å vere der på tømedagen for å trille dunken ned til vegen.

Alle fritidseigedomar som er alminnelig tilgjengeleg skal omfattast av renovasjonsordninga.

For å få nøkkel/tilgong til fellesdunkane må ein vere registrert med fritidsabonnement hjå SSR og får nøkkel/tilgong ved å henvende seg i administrasjonen mellom 08.30 og 15.30 på kvardagar.

Prisen for fritidsabonnement kan du finne på denne lenka her.

Oversikt over fellesdunkar

I det interaktive kartet under finn du alle hytterenovasjonspunkta våre.
Bestem størrelsen på kartet under ved å trykke på pluss og minus-knappen til venstre. Du kan også velge di kommune, eller søke i søke-feltet.
Punkta med hytterenovasjonsdunk er merka med ein lys-grøn "knapp" med bokstaven H.

Sande kommune

 • Kvamsøy (nedgravd avfallsløysing bak Coop Marked Kvamsøy)
 • Sandsøy (nedgravd avfallsløysing ved Voksa fergekai)
 • Gursken Matsenter
 • Larsnes (nedgrave avfallsløysing ved Larsnes Auto/Johansen Auto/Meca)
 • Coop Gjerdsvika (nedgravd avfallsløysing)

Herøy kommune

 • Nærøya
 • Pekas/Kiwi - Myrvåg
 • Nerlandsøy - Handelshuset
 • Coop Moltu

  Dunken som sto ved Coop Tjørvåg er fjerna, og brev til hytteabonnentar i dette området sendt ut med informasjon vedrørande dette.

Ulstein kommune

 • Eiksund - Håheim
 • Eiksund fergekai
 • Eiksund - Eika

Hareid kommune

 • Hjørungavåg (ved Total Bygg)
 • Dunken for fritidseigedommar som sto ved pumpestasjonen ved Bjåstad, Røysetvegen, er no flytta. Ny standplass for denne er på parkeringsplassen ved Holesanden.
Foto. Brygge og hytter ved havet.
Kommunestyra i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande har vedteke å innføre renovasjon på fritidseigedom. Bakgrunnen for ordninga er at det er eit behov for ei slik ordning for å unngå problem med forsøpling. Det ligg også føringar i Lov om forureining om at det skal vere ei renovasjonsordning for fritidseigedomar. Frå januar 2010 vart det innført renovasjon for alle fritidseigedomar.