Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Vindauge

Vi tek imot alle typar vindauge på miljøstasjonane våre, både PCB-haldige vindauge og vindauge utan PCB. Du må levere heile ruta, også karmen.

Mesteparten av isolerglas produsert ca. 1965–1975 inneheld miljøgifta PCB i forseglinga. På metallista mellom glaslaga finn du som regel påstempla produksjonsår/-dato og kven som har produsert vinduet. Finn du ikkje årstallet, men har mistanke om innhald av PCB, vil vi hjelpe å vurdere om vindauget inneheld PCB og skal leverast som farleg avfall.

Det er gratis å levere vindauge med PCB. Vindauge utan PCB har grovavfallspris (kr 2,54 inkl. moms).

Vindauge må ikkje kastast i glas- og metallemballasjecontainer.

Ja

  • Vindauge med PCB
  • Vindauge med PCB og klorparfin
  • Vindauge/dør med bly

Nei

  • Ingen restriksjonar