Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Grovavfall

Grovavfall er avfall som du sit igjen med etter at du har sortert, og som ikkje får plass i restavfallsdunken (typisk større ting og gjenstandar etter opprydding). Du kan levere grovavfall til ein av våre miljøstasjonar. Prisen for grovavfall er kr 2,65 pr. kilo.

Ja

 • Asfaltpapp
 • Asfaltplater
 • Byggavfall
 • Bøker med perm
 • Møblar
 • Speglar
 • Store tepper
 • Tome malingsspann
 • Øydelagde leiker
 • Øydelagde sko
 • Øydelagde verkty

Nei

 • Asbest/Eternitt
 • Batteri
 • Elektronikk
 • Glas- og metallemballasje
 • Lakk
 • Lyspærer
 • Lysrør
 • Måling
 • Papir
 • Papp
 • Plastemballasje
 • Reine klede og tøy
 • Termostatar