Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

EPS (Isopor og Sundolitt)

Du kan levere rein Isopor/EPS i plastretursekkane på hentedag. Ver venleg å ikkje blande isopor/EPS med anna plastemballsje.

Har du store mengder, kan du levere på ein av miljøstasjonane. På Mjølstadneset og på Larsnes må du ha Isopor/EPS i sekkar ved levering. I Saunesmarka kan du levere utan å ha den i sekkar.

Ja

  • Isopor/EPS (i eigen sekk)
  • Rein isopor/EPS

Nei

  • Blanda isopor og plastemballasje
  • Skiten Isopor/EPS