Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Dekk

Dekk kan leverast til forhandlar utan krav om nykjøp, eller til ein av våre miljøstasjonar. Alle typar dekk (unntatt sykkeldekk, som kastast i restavfallet) skal leverast til gjenvinning.

Det er gratis å levere reine bildekk utan felg, det samme gjeld felg utan dekk (metall). Har du dekk med felg, kostar det 151 kr per dekk. Skitne dekk kostar 2,65 kr pr. kg.

Ja

  • Bildekk med felg (mot betaling)
  • Bussdekk (mot betaling)
  • Mopeddekk
  • Reine bildekk
  • Skitne bildekk (mot betaling)
  • Traktordekk (mot betaling)

Nei

  • Felg (skal leverast som metall)
  • Sykkeldekk