Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Dekk

Dekk kan leverast til forhandlar utan krav om nykjøp, eller til ein av våre miljøstasjonar. Alle typar dekk (unntatt sykkeldekk, som kastast i restavfallet) skal leverast til gjenvinning.

Det er gratis å levere dekk utan felg, det samme gjeld felg utan dekk (metall). Har du dekk med felg, kostar det kr 145 per dekk.

Ja

  • Bildekk
  • Bildekk med felg (mot betaling)
  • Bussdekk
  • Mopeddekk
  • Traktordekk

Nei

  • Felg (skal leverast som metall)
  • Sykkeldekk