Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Asbest og eternitt

Du kan levere asbest og eternitt til vår miljøstasjon i Saunesmarka i opningstid. Asbest og eternitt må pakkast forsvarleg før levering på grunn av det miljøfarlege støvet.

Asbesten/eternitten skal pakkast på Europallar i 2-lags plast (tjukkelse 0,2 mm bygningsplast). Plasten må teipast godt igjen slik at støv ikkje kjem ut, og alle skøytar teipast godt. Vi har også spesialtilpassa posar for asbest og eternitt som du kan nytte i staden for plast. Desse får du kjøpt for kr 495 per stykk på miljøstasjonen. Posane rommar 1m3.

Vi gjer oppmerksam på at ein ikkje kan levere asbest/eternitt på Mjølstadneset eller i Myklebustmyrane.

Ja

  • Forsvarleg pakka Asbest og Eternitt

Nei

  • Asbest og eternitt som ikkje er forsvarleg pakka