Saman tek vi vare på ressursane

Nyhende

Glas- og metallemballasjeiglo i Hareid sentrum

jan 22, 2018, 11:12 by Linn Urke Osnes

Etter henvending frå ein imøtekomande grunneigar har vi no fått grunn til igloar for glas-og metallemballasje i Hareid sentrum. Du finn dei på baksida av Euronics mot "1000-års plassen".

Det er kun glas-og metallemballasje som skal i igloane. Ver venleg å ikkje forsøple med restavfall og anna avfall rundt igloane slik vi får behalde plasseringa i sentrum! Tusen takk!