Saman tek vi vare på ressursane

Fullmakt

Næringsaktørar har høve å få ettersendt faktura ved besøk på miljøstasjonane og greinplassane. Om faktura er ønskjeleg, må alle som skal levere for verksemda ha godkjend fullmakt. Skjema for fullmakt finn du her.

tilsett ved SSR på miljøstasjonen