Saman tek vi vare på ressursane
Norske Byggeklosser
Linn Urke Osnes

 

Enkle grep for mindre rot og kaos når du pussar opp

Vi nordmenn riv ned og pussar opp som berre det. Vi er i europatoppen når det gjeld oppussing, og i 2016 brukte vi heile 70 mrd på å oppgradere boligane våre. Det blir fort mykje rot når vi pussar opp, og mykje avfall. Med våre enkle tips kan du sørge for at det blir mindre rot og kaos, og sørge for at det du ikkje har bruk for lenger blir gjenvunne eller brukt på nytt.

 

 

Før du startar oppussinga

Otis eksperttips: Sorter deg ut av oppussingskaoset

Kjeldesorteringssystem
Linn Urke Osnes

 

Gå til

 

Otis' sorteringssystem

Hugseliste

 

Oppussing skapar avfall og avfall skapar kaos - ikkje nødvendigvis! Det er ikkje mykje førebuingar som skal til og med vårt enkle system får du orden heime når du pussar opp. Vi har også laga ei hugseliste slik du lett kan finne ut kva som skal sorterast kvar.

 

Under oppussinga

Otis eksperttips: Cruise gjennom gjenvinningsstasjonen

Under oppussinga
Linn Urke Osnes

 

 

Gå til

Cruise gjennom gjenvinningsstasjonen

 

Hemmeligheita ligg i førbuingane, og følgjer du våre tre tips så går leveringa unda på rekordtid.

 

Etter at du har pussa opp

Frå verdilaus til verdifull

Har du plankar ståande, kapp eller kanskje ei gamal benkeplate? Vegen er kort frå verdilaus til verdifull. Ta vare på materiala i staden for å kaste dei. Du kan lage fine ting med historie og sjel.

Krakk
Linn Urke Osnes

 

Gå til

Bygg med restmaterial

Vi gir deg både inspirasjon og oppskrifter til fem gjenstandar du kan byggje med restmaterial; ein krakk, eit bord, ei verktykasse, ei hylle og ei kasse.