Saman tek vi vare på ressursane

Kva skal du sortere?

Lyspærer og lysrør

Lyspærer og lysrør kan du levere på ein av våre miljøstasjonar eller til eit returpunkt som er plassert ut i kommunane. Slike returpunkt finn du ofte ved matbutikken eller på gjenbruksbutikkar.

Er lyspærer/lysrør knust, skal dei pakkast inn og leverast som restavfall (grøn dunk).

Lyspærer og lysrør må ikkje kastast i returpunkt for glas- og metallemballasje.

Ja

  • Lyspærer
  • Lysrør

Nei

  • Knuste lyspærer (restavfall)
  • Knuste lysrør (restavfall)