Saman tek vi vare på ressursane

Nyhende

 • Returkartonglotteriet lever!

  sep 10, 2012, 13:28 by Ole Christian Synnes
  Alle kan delta og vinne i lotteriet - privatpersonar eller organisasjonar, skular, barnehagar, idrettslag etc. I 2012 blir det delt ut premier for til saman 1,6 millionar kroner. Dette er fordelt på 120 premiar á kr. 10.000 og 4 premiar á kr. 100.000.
  Full story
 • Mjuke fakta

  sep 6, 2012, 12:24 by Ole Christian Synnes
  Kva er eigentlig vitsen tenkjer du, når du står med oppvaskkosten og vaskar eit tilgrisa yoghurtbeger. Står eg her og trur at eg gjer ein innsats for miljøet, så er det heile berre ein bløff?
  Full story
 • Vi sorterer meir!

  sep 6, 2012, 12:20 by Ole Christian Synnes

  Ei prognose viser ein reduksjon av innhaldet i grønedunken på ca 500 tonn i 2012 samanlikna med 2011.

  Ei kraftig auke i innlevering av glas- og metallemballasje, stadig auke i innlevering av plastemballasje, auke i avfall til greinplassane og meir som blir levert inn til SSR sine miljøstasjonar.

  Full story
 • Avfallspyramiden: - Mykje kulare enn tavle

  sep 6, 2012, 08:14 by Ole Christian Synnes
  Loop miljøskule lanserte nyleg eit interaktivt undervisningstilbud til ungdomssskulen. Den digitale avfallspyramiden er ein god inngangsport til ei rekkje miljørelaterte tema.
  Full story